Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Aktualności

23.04.2020

Tarcza Antykryzysowa

Dnia 20 marca 2020r. został wprowadzony w Polsce stan epidemii spowodowany koronawirusem. Władze publiczne w celu zminimalizowania skutków ekonomicznych epidemii zdecydowały się na wprowadzenie szeregu zmian w prawie oraz zaproponowały wiele środków pomocowych. Zostały one wprowadzone w dwóch częściach tzw. tarcza 1.0 oraz tarcza 2.0.…

czytaj więcej

06.04.2020

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w dla niektórych płatników składek (art. 31zo – art. 31zy)

  Szanowni Państwo,   Przesyłam trzeci materiał dotyczący jednej z ulg przewidzianych w tarczy, z której może starać się skorzystać przedsiębiorca płacący składki „sam za siebie” i/lub zatrudniający mniej niż 10 osób. Ta pomoc nie jest kierowana do firm zatrudniających 10 i więcej osób. Pomoc polega na…

czytaj więcej

06.04.2020

Ochrona (dofinansowanie) miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g)

  Szanowni Państwo,   Przedstawiam drugi materiał dotyczący jednej z ulg przewidzianych w tarczy z której może starać się skorzystać każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników. Aby skorzystać z tej formy dofinansowania należy spełnić określone warunki, podpisać porozumienie z pracownikami i uzyskać pozytywną decyzję instytucji rozpatrującej ten wniosek. Proszę…

czytaj więcej

06.04.2020

Tarcza antykryzysowa - przesunięcie terminów

Szanowni Państwo,   Kancelaria Verum wspiera Klientów w zakresie wdrażania rozwiązań antykryzysowych możliwych do zastosowania w związku z COVID-19. Zasadnicza część tzw. tarczy antykryzysowej będzie mogła zostać zaimplementowana w momencie rozpoczęcia naboru wniosków oraz/lub opublikowania przepisów wykonawczych. – niektóre wnioski są już dostępne, ale występują problemy…

czytaj więcej

13.03.2020

Środki bezpieczeństwa w Verum w związku z koronowirusem

  W związku z zaistniałą sytuacją, celem zapewnienia bezpieczeństwa naszym Klientom i Pracownikom chcielibyśmy wprowadzić kilka modyfikacji w kanałach kontaktu z Naszymi Klientami: Prosilibyśmy o maksymalne wykorzystywanie do komunikowania się z Verum drogi telefonicznej lub e-mailowej Pojedyncze dokumenty oraz pisemne informacje prosimy o przekazywanie również wyłącznie…

czytaj więcej

10.03.2020

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych– nowe obowiązki dla przedsiębiorców

  1. Beneficjent rzeczywisty - definicja Zgodnie z definicją ustawową (art.2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) przez beneficjenta rzeczywistego należy rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem (spółka handlową: kapitałową…

czytaj więcej

09.03.2020

Nowy JPK_VAT od 1 lipca 2020 r.

  Z dniem 1 lipca 2020 r. dla większości przedsiębiorców (z wyjątkiem dużych) wejdą w życie przepisy przewidujące składanie nowego pliku JPK_VAT. Nowelizacja zapowiadana jest jako ułatwienie dla przedsiębiorców – likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K. W praktyce nowe schematy JPK nakładają na przedsiębiorców znaczące obowiązki sprawozdawcze,…

czytaj więcej

01.02.2020

Kasy fiskalne – nowe zasady ewidencjonowania

  1.Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą „kasy online” 1.1 Charakterystyka „kas online” Kasa przekazuje dane, używając domyślnego harmonogramu przekazu danych, nie rzadziej niż co 2 godziny. „Kasy online” mają być narzędziem uszczelniania VAT u podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych. W praktyce wprowadzone rozwiązanie będzie…

czytaj więcej

30.01.2020

Zmiany w zakresie prawa do stosowania stawki 0% przy WDT

Od 1 stycznia 2020 r. w polskim systemie prawnym obowiązują nowe regulacje dotyczące prawa do stosowania stawki 0% przy WDT. Przepisy te zostały wprowadzone na mocy nowelizacji prawa unijnego. Polski ustawodawca ze względu na przerwanie prac parlamentu spowodowane jesiennymi wyborami nie dokonał prawidłowej implementacji nowych…

czytaj więcej

15.01.2020

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r.

1. Zmiana definicji małego podatnika   Zmiana polega na podwyższeniu progu przychodów ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Przychody osiągnięte w roku 2019 zdeterminują status podatnika na rok 2020 wg…

czytaj więcej

10.01.2020

Faktoring a biała lista

Przepisy art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT wskazują, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów stosowane jest gdy płatność „została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie…

czytaj więcej

20.12.2019

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019r.

1. Istota mechanizmu podzielonej płatności Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na zapłacie kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z faktury na specjalny rachunek VAT, natomiast zapłata wartości sprzedaży netto jest dokonywana na zwykły rachunek rozliczeniowy. Dotychczas mechanizm podzielonej płatności stosowany był przez podatników dobrowolnie. Podpisana 29…

czytaj więcej

18.12.2019

Indywidualny numer rachunku podatkowego od 01.01.2020 r.

  Zgodnie z wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2020 r. art. 61b Ordynacji podatkowej podatnikowi oraz płatnikowi podatków zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikro rachunek podatkowy) , za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu: 1. podatku dochodowego od osób fizycznych, 2. podatku dochodowego…

czytaj więcej

10.01.2019

PIT roczny za 2018 r. przygotuje Ministerstwo Finansów

  W 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) organy podatkowe po raz pierwszy automatycznie przygotują i udostępnią w wersji elektronicznej zeznania roczne PIT-37 i PIT-38. Zrobią to na podstawie informacji: od płatników (PIT-11 itd.), ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń…

czytaj więcej

10.01.2019

Zmiany w podatkach 2019 r.

  1.    Nowe terminy i formy składania oświadczeń podatkowych: a)     Wspólne rozliczenie z małżonkiem (PIT) złożenie oświadczenia o wspólnych opodatkowaniu małżonków lub jako osoby samotnie wychowującej dziecko jest możliwe również po terminie złożenia zeznania podatkowego (tj. po 30 kwietnia) b)    Wybór formy opodatkowania - najem prywatny…

czytaj więcej

25.04.2018

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2018r. nasze biuro będzie nieczynne.

czytaj więcej

19.10.2017

Jednolity plik kontrolny – nowe narzędzie kontroli przedsiębiorców

Od 01.01.2018 r. wszyscy przedsiębiorcy, w także mali i mikro przedsiębiorcy będą zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży oraz prowadzenia księgowości w programach które umożliwiają wygenerowanie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (dalej JPK). Plik ten musi posiadać zgodność ze standardem Ministerstwa Finansów i być przesyłany lub udostępniany  organom…

czytaj więcej

19.10.2017

Nowa jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł rocznie - dla wszystkich przedsiębiorców

Od 12 sierpnia 2017 r. obowiązują przepisy dotyczące nowej „ulgi" dla przedsiębiorców w postaci możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji. Nowe rozwiązanie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców rozliczających PIT i CIT. 1. Nowa jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł Podatnicy PIT i CIT (wszyscy nie tylko mali podatnicy)…

czytaj więcej

19.10.2017

Jeden przelew do ZUS od 1 stycznia 2018r.

Indywidualne konto ZUS i tylko jeden przelew Od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe płatności składek wysyłane na 3 konta bankowe w ZUS zastąpi jeden zbiorczy przelew. ZUS dokona przeksięgowań na poszczególne fundusze ubezpieczeniowe we własnym zakresie. Każdy płatnik będzie posiadał nowy indywidualny rachunek składkowy, na…

czytaj więcej

23.02.2017

Nowe narzędzia walki z unikaniem opodatkowania

  1.Zwiększenie możliwości kontrolnych organów skarbowych Wchodzące w życie w latach 2016-2018 nowelizacje przepisów prawa podatkowego stanowią największą zmianę systemu opodatkowania w Polsce od kilkunastu lat. Wskutek wprowadzonych zmian: 1.      Od 1 marca 2017 r. powstanie licząca 65 tys. funkcjonariuszy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z szerszymi…

czytaj więcej

23.12.2016

Minimalna stawka dla umów zleceń od 01.01.2017 r.

Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług zostaną objęte nową regulacją mającą zapewnić wynagrodzenie zleceniobiorcy na poziomie nie mniejszym niż 13 zł za godzinę. 13 zł dla umów godzinowych i ryczałtowych - zasada ogólna Nowe przepisy dotyczą w zasadzie wszystkich umów zleceń niezależnie od sposobu…

czytaj więcej

23.12.2016

Zmiany w przepisach o podatku VAT od 1 stycznia 2017

Zmiany w przepisach o podatku VAT od 1 stycznia 2017 Wstęp Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacje przepisów prawa podatkowe stanowią fragment większej całości zmian w systemie opodatkowania w Polsce. Zakres zmian już wprowadzonych, jak również projektowanych jest bardzo szeroki i…

czytaj więcej

09.12.2016

Jednolity plik kontrolny - nowe narzędzie kontroli przedsiębiorców

W okresie od 01.01.2017 r. do 01.07.2018 r. wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży oraz prowadzenia księgowości w programach które umożliwiają wygenerowanie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (dalej JPK). Plik ten musi posiadać zgodność ze standardem Ministerstwa Finansów i być przesyłany lub udostępniany  organom skarbowym.  …

czytaj więcej

06.12.2016

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku czy raczej jej zmniejszenie?

Dopiero 29.11.2016r., czyli 1 dzień przed końcem okresu, w którym możliwe jest dokonywanie zmian w ustawie PIT, istotnej modyfikacji uległa zasada obliczania kwoty wolnej od podatku. Począwszy od rozliczeń roku 2017 wysokości kwoty wolnej od podatku będzie uzależniona od wysokości dochodów. Będzie ona obliczana wg…

czytaj więcej

08.11.2016

Zmiany w podatkach i zasadach prowadzenia działalności gospodarczej 2017 r.

1. Gotówką tylko do 15.000 zł! Nowa sankcja w PIT i CIT Od 01.01.2017 r. zmieniają się zasady rozliczeń w obrocie gospodarczym. Do końca roku 2016 obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem konta bankowego dotyczył transakcji powyżej 15.000 euro. Od nowego roku limit ulega znaczącemu obniżeniu…

czytaj więcej

19.02.2016

Zmiany W Kodeksie Pracy

Ograniczenie łącznego czasu trwania zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony: Od 22 lutego 2016 roku pracodawca i pracownik będą mogli zawrzeć umowę o pracę na okres określony nie przekraczający łącznie 33 miesięcy. Zmiana ilości dopuszczalnych umów o pracę na czas określony zawieranych…

czytaj więcej

03.02.2016

Odwrotne obciążenie i informacja podsumowująca w obrocie krajowym

Wersja nr 1 Aktualizacja 03.02.2016   Odwrotne obciążenie i informacja podsumowująca w obrocie krajowym 1.Odwrotne obciążenie - informacje ogólne Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na nabywcę, dostawca nie rozlicza podatku należnego. Przepisy ustawy przewidują kilka sytuacji gdy następuje takie specyficzne opodatkowanie m.in.:…

czytaj więcej

11.01.2016

Zmiany w ordynacji podatkowej

1.Zmiany w ordynacji podatkowej 1.1 Zmiany właściwości US Od 1 stycznia 2016 roku organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku VAT będzie urząd skarbowy siedziby lub miejsce zamieszkania podatnika (w zależności, czy podatnik jest osobą prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej, czy osobą fizyczną). Zmiana…

czytaj więcej

11.01.2016

Zasady obliczania odsetek podatkowych w 2016 roku

Obliczanie odsetek od zobowiązań podatkowych od 01.01.2016 r.   Odsetki należy obliczać od pierwszego dnia po upływie terminu płatności zobowiązania podatkowego. Możliwe do zastosowania są trzy stawki odsetek: Stawka Zastosowanie Wysokość stawki 01.01.2016 r. Podstawowa Stosowana we wszystkim przypadkach, z wyjątkiem  stawek obniżonych i podwyższonych. (obliczana…

czytaj więcej

26.06.2015

Zmiany w VAT 01.07.2015

1.Odliczenie podatku od zakupionego paliwa   Od 1 lipca będzie obowiązywało prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdów samochodowych użytkowanych do celów mieszanych (samochodów osobowych i innych niż osobowe używanych do celów służbowych i prywatnych). Uprawienie dotyczy samochodów będących przedmiotem własności oraz…

czytaj więcej

12.03.2015

UWAGA NA SPAM!

Szanowni Państwo, informujemy iż nie jesteśmy autorami otrzymywanych przez Państwa wiadomości rozsyłanych drogą mailową dotyczących wezwania do zmiany regulaminu sklepu internetowego pod groźbą skierowania sprawy na drogę sądową. Najprawdopodobniej jest to nadużycie i takie e-maile proszę potraktować jako spam.

czytaj więcej

09.12.2014

Zmiany w zasadach rejestracji spółek w KRS

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów gospodarczych, mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom procesu rejestrowania firmy.       Rejestracja w KRS - jedno okienko, ale z NIP-8   Firmy rejestrujące swoją działalność w KRS (spółki jawne, komandytowe, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne) nie będą…

czytaj więcej

03.12.2014

ULGA NA DZIECI 2015

ULGA NA DZIECI - NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE JUŻ PRZY ROZLICZENIACH ROKU 2014!           Ulga na dzieci w danym roku podatkowym dotyczy:   - małoletnich dzieci, nad którymi osoba dorosła: 1) wykonywała władzę rodzicielską; 2) pełniła funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 3) sprawowała opiekę poprzez…

czytaj więcej

19.11.2014

Kolejne firmy z kasą fiskalną

            Mechanik samochodowy, lekarz, prawnik i ....   Minister Finansów wydał rozporządzenie po raz kolejny rozszerzając listę firm, które będą musiały posiadać kasy fiskalne. Nowe obowiązki dotyczą następujących rodzajów usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:   -naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon,…

czytaj więcej

19.03.2014

Zmiana zasad odliczania podatku VAT od samochodów

Od 1 kwietnia 2014 r. zmieniają się zasady odliczeń podatku VAT od zakupu, leasingu samochodów, jak również wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych.  1.    Samochody z 100% prawem do odliczenia Nowe przepisy określają rodzaje pojazdów samochodowych przy których nabyciu, używaniu na podstawie umowy leasingu, najmu dzierżawy…

czytaj więcej

11.01.2014

Mieszkanie dla młodych – zwrot wydatków na materiały budowlane

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadziła od 1 stycznia 2014 r. m.in. nowe zasady zwrotu VAT z tytułu zakupionych materiałów budowlanych.Przepisy regulujące powyższą kwestię zostały umieszczone w rozdziale 4 ustawy zatytułowanym Zwrot osobom…

czytaj więcej

03.01.2014

Auto z kratką

Na razie wraca auto z kratką, a później 50% lub 100% odliczenia…?   Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku VAT, która rozszerza katalog samochodów przy nabyciu których przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT. Dotyczy to m.in. samochodów innych niż…

czytaj więcej

11.12.2013

Najważniejsze zmiany w VAT od 01.01.2014 r (cz.2)

Nowe przepisy obowiązujące od początku 2014 r. zmieniają w sposób bardzo istotny zasady wystawiania faktur oraz odliczania podatku naliczonego. 1.    Zasady wystawiania faktur Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur Do wystawiania faktur zobowiązani są „czynni” podatnicy podatku VAT (zarejestrowani jako „vatowcy”). Od 01.01.2014 r. do ich…

czytaj więcej

03.12.2013

Obiad z kontrahentem - kosztem podatkowym

25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której określił zasady kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, dotyczących nabywanych przez podatników artykułów spożywczych i usług gastronomicznych. Do zajęcia stanowiska, bardziej liberalnego od dotychczasowej praktyki organów skarbowych, skłonił Ministra Finansów wyrok NSA wydany w…

czytaj więcej

22.11.2013

Najważniejsze zmiany w VAT od 01.01.2014 r.

Od nowego roku wchodzą w życie bardzo istotne zmiany w zakresie podatku VAT. Kilka z nich ma charakter powszechny, inne dotyczą wybranych grup podatników. W niniejszym materiale przedstawiamy te najbardziej istotne, do których należy przygotować się odpowiednio wcześniej. W kolejnych materiałach dokonamy omówienia pozostałych zmian.…

czytaj więcej

20.11.2013

Czynsz najmu samochodu

Dnia 8 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005), z której wynika, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Do wydania tej interpretacji skłoniła Ministra Finansów zmieniająca…

czytaj więcej

07.10.2013

Faktury. Przesyłanie i archiwizowanie.

W związku ze zmieniającymi się przepisami. następuje stopniowa liberalizacja wymogów jakie są stawiane przed podatnikami chcącymi przesyłać lub przechowywać faktury w postaci elektronicznej. W chwili obecnej co do zasady regulacje dotyczące wszystkich faktur są takie same. Rozwiązania stosowane w obrocie fakturowym 1)    W pełni papierowe…

czytaj więcej

04.10.2013

KOREKTA OBROTU NA KASIE FISKALNEJ PO 01.10.2013

Od 1 października 2013 r. w przepisach rozporządzenia o kasach fiskalnych wprowadzone zostały zasady korygowania obrotu. Do tej pory kwestie te nie były regulowane wprost w przepisach, podatnicy więc stosowali różne wzory ewidencji. W chwili obecnej aby skorygować obrót z kasy fiskalnej należy prowadzić ewidencje…

czytaj więcej

24.06.2013

Śmieci wrocławskiego przedsiębiorcy od 01 lipca 2013 r.

Ustawa śmieciowa   W marcu 2013 r. została znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.228). Na gminy nałożony został obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz fakultatywnie odbierania odpadów komunalnych od…

czytaj więcej

10.06.2013

Zwrot Vat za materiały budowlane

Ostatni rok zwrotu VAT za materiały budowlane   Rok 2013 będzie najprawdopodobniej ostatnim rokiem, za który będzie można uzyskać zwrot VAT za zakupione materiały budowlane. 27 maja br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, będący elementem…

czytaj więcej

10.05.2013

ZMIANY W USTAWIE O TERMINACH ZAPŁAT

Krótsze terminy zapłat w transakcjach handlowych?Od 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jest to kolejna próba ustawowego ograniczenia problemu zatorów płatniczych poprzez skrócenie terminów płatności w transakcjach handlowych oraz dodatkowe sankcje dla dłużników. Podstawowa zasada naliczania odsetek po…

czytaj więcej

16.04.2013

ZMIANY STAWEK VAT OD 01.04.2013

    Zmiany stawek VAT od 01.04.2013       Nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadziła zmiany w zakresie opodatkowania niektórych towarów i usług. Polegają one w większości na podwyższeniu dotychczas obowiązującej stawki 8% do 23%. Dotyczy to m.in.: - napojów „kawopodobnych” (latte, cappuccino itp.) zarówno w handlu jak i…

czytaj więcej

18.03.2013

NOWE WZORY DELEGACJI

W związku ze zmianą przepisów o podróżach służbowych (od 01.03.2013 r.) przygotowaliśmy dla Naszych Klientów nowe formularze delegacji krajowych i zagranicznych w formacie MS Excel. Ułatwią one dokumentowanie podróży służbowych. Zostały do nich załączone instrukcje, które opisują w sposób szczegółowy zasady ich wypełniania. Formularze można…

czytaj więcej

06.03.2013

Zmiany w zasadach rozliczania podróży służbowych

Zmiany w zasadach rozliczania podróży służbowych     Od 1 marca 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikom z tytułu odbywania podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Uwaga! Należy pamiętać, że pracodawca prywatny może ustalić inne niż określone w rozporządzeniu…

czytaj więcej

24.01.2013

ABOLICJA DLA WŁAŚCICIELI FIRM

  Abolicja dla właścicieli firm Za jaki okres?   Abolicja dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. O umorzenie mogą wystąpić również osoby trzecie oraz spadkobiercy, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych…

czytaj więcej